Bilder fra Aasgutenrennet

Med 220 utøvere på startstreken ble søndagens kretsrenn en stor suksess. Pga manglende snøforhold på fjellet ble rennet avviklet ved Selbuskogen skisenter. Ekstra moro var det at vi fra vår egen klubb stilte med hele 18 utøvere.  Både Henrik, Mats og Martin gikk inn til seier i sine klasser og Guro ble nr.2  Vi gratulerer! De yngste som enda ikke går på tid viste også stor iver og glede over å gå skirenn.

Skistyret vil samtidig benytte anledningen til å takke en imponerende stor dugnadsgjeng for hjelpa. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre et så stort arrangement.

 

Foto: Morten Haabeth og Henrik Einhangshaug