Presisering allidrett

Styret presiserer at allidrett på tirsdager kl 17.00-17.45 kun er for de i alderen 3-6 år. Altså de som går på skolen skal ikke være med på leken i gymsalen. Store- og småsøsken kan godt være med, da vi skjønner at det kan være vanskelig å få det til å gå opp på hjemmebane i en travel hverdag. Men da må de sitte i ro på scenen.
Styret har mottatt flere klager på at skolebarn er med på leken.

Styret håper at reglene overholdes slik at de minste får glede av allidretten.

Minner om det er siste dag med allidrett og idrettsskole førstkommende tirsdag (27.11). Etter det tar vi juleferie og starter opp igjen tirsdag 8.1. Idrettsskole for 3. og 4. klasse avsluttes i Trønderhallen 27.11, info er sendt ut på mail.