Andelsbrev løypemaskin

Andelsbrev informasjon

Andelsbrev

Ny løypemaskin IL Aasguten

 

Skianlegget og løypene på fjellet er åpen for alle og er et gratis tilbud til alle.

Med kjøp av ny løypemaskin så medførte det utbygging av garasjeanlegg for løypemaskin samt utbedring av løypetrase både i lysløype og turløyper.

I forbindelse med denne investeringen håper Skiavdelingen i IL Aasguten at lokalsamfunnet er villig til å stille med å kjøpe andeler i løypemaskin. Dette for at våre skiløyper både med lys og uten skal holdes nykjørte og fine gjennom vinteren. Skianlegget og løypene er åpen for alle og er et gratis tilbud til hele lokalsamfunnet. IL Aasguten Ski er en liten klubb men likevel en av de som har størst deltakelse på kretsrenn i regionen.

Pris pr andel er kr. 500

Innbetaling gjøres enten til konto for IL Aasguten Ski, kontonummer 4484 51 19535 eller på Vipps, nummer «542852» merket med Løypemaskin

Betalingen merkes med «Navn» og «Andelsbrev».

Vi er særdeles fornøyd med å ha med en Duun Industrier AS som vår hovedsponsor.

Det vil være mulig både for private og bedrifter å kjøpe andeler

Alle som kjøper andeler, får tilsendt dokumentet «Andelsbrev IL Aasguten Løypemaskin» ved å sende mail til [email protected]

Ved spørsmål ta kontakt med Torbjørn Ekle, tlf 90999197

 

IL Aasguten er takknemlige for alle som støtter opp om skiidretten og det flotte skianlegget vi har Møssingdalen