Allidrett og idrettsskole 2018/2019

Allidrett og idrettsskole 2018/2019

 

Allidrett starter opp tirsdag 16. oktober kl 17.00 – 17.45 i gymsalen. Allidrett er for barn i alderen 3-6 år (de får bli med fra det året de fyller 3 år). Viktig at det er ryddet og klart kl 17.45, da idrettsskolen starter.

 

Idrettsskolen for 1. blir tirsdager kl. 17.45 – 18.30 og for 2. klasse kl. 18.30 – 19.15. De skal ha balleik i regi av håndballsavdelingen til og med uke 48. Per Ove Opheim blir trener for 1. klasse og Marta Myhr for 2. klasse.

Foreldrehjelpslister vil bli sendt ut på mail. Bytt innbyrdes om dere ikke kan møte på oppstatt dag. Etter jul vil det bli ski og fotball. Informasjon om dette kommer vi tilbake til, men dag og tidspunkt vil bli det samme.

 

Idrettsskolen for 3. og 4. klasse skal i hovedsak være tirsdager, men vil også bli enkelte mandager for å klare å gi mest mulig utbytte av tilbud.

De starter med skyting i 4 uker. Pulje 1 møter tirsdag 16.oktober kl. 17.00-17.45, 2. pulje 17.45 – 18.30. Oppmøtested er i kjelleren på Samfunnshuset. Anbefales at alle har med foreldrehjelp.

 

Pulje 1 kl. 17.00 – 17.45 (3.og 4.klasse)

Jenni Busklein

Petter Buvik Stokkan

Mie Pedersborg Dahl

Sanne Sletvold

Ragne T. Karlstrøm

Theo E. Sem Juliussen

Filip Myhr

Maya Dullum

 

 

Pulje 2 kl. 17.45 – 18.30 (3.og 4.klasse)

Marion Kirknes

Tuva Kolbrek

Åsne Vedul Tronstad

Malin Kirknes

Ulrik Husby

Anniken Christiansen

Eskil Grenne

Ida Hovdal

 

 

Vil komme fullstendig oppsett på idrettsskolen snart, mangler å spikre noen punkt.

Foreldrehjelpslister vil bli sendt ut på mail. Bytt innbyrdes om dere ikke kan møte på oppstatt dag.