Skitreninger høsten 2018

I uke 42, uka etter høstferien, starter skitreningene opp igjen. Første trening blir tirsdag 16. oktober kl. 18.00.

Treningsgruppe 1:

Fra og med 2. klasse- ingen øvre aldersgrense.

Trening tirsdager kl. 18.00-19.00. Oppmøte ved ballbingen. Barmarkstrening frem til snøen kommer. Det vil bli lekbasert trening med fokus på basisferdigheter, og treningene vil i hovedsak foregå i området ballbingen/kunstgressbanen. Husk refleksvest og drikke!

Treningsgruppe 2:

Fra og med 5. klasse – ingen øvre aldersgrense.

Trening tirsdager kl. 18.00. Oppmøte sted kan variere.

Trening onsdager kl. 18.00 Levanger Ski – fra og med 7. klasse. Info om treningene legges kun ut på Facebooksiden: Levanger Ski

Trening torsdager kl. 18.00. Basistrening på treningssenteret. Oppvarming utendørs og basistrening inne på treningssenteret.

Trening søndager kl. 10.00. Annenhver søndag legges det opp til felles langtur løp i terrenget.

Lørdager kl. 10.00 er det åpen invitasjon til å delta på Skogn IL sin tradisjonelle elghufs-økt i Hynnesgruva.

Felles info:

Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Det forventes at foreldre kan bidra og det vil bli satt opp liste over foreldrehjelp, dvs. noen som kan være med å bistå trener med praktisk gjennomføring. For treningsgruppe 1 handler det mest om å være tilstede og det er ingen krav til kondisjonsnivå, men det er moro for ungene at de voksne deltar noe. For treningsgruppe 2 må man være i stand til å henge med de yngste på løping og ski.

Ved deltakelse på skitreninger vil det bli muligheter for dugnad. Skiavdelingen har lang tradisjon for lotteri til farsdag og morsdag, slik at deltakerne på skitreninger må forvente å få tildelt ei rute i disse lotteriene. I tillegg vil det bli satt opp dugnadsliste for sesongens arrangementer, det vil stort sett si skirenn, der vi trenger hjelp til å dekke mange ulike roller.