Utsatt oppstart av Idretts-SFO

På grunn av for få påmeldinger er ny oppstart satt til uke 36, mandag 03.09.18, så fremt det kommer inn nok påmeldinger. For å kunne opprettholde et tilbud er vi avhengig av 12-15 påmeldte.

Foreldremøte blir mandag 20.08.18 kl. 20.00 i 2.etg. av klubbhuset.

Trykk her for å sende inn søknadsskjema.