Høgklimpen er merket!!!

Gå inn på aasguten.no -tursti og les om turen!!