Ønsker du å støtte tursti merkinga i bygda?

Turstigruppa har merket 14 stier og turmål rundt omkring i bygda i Åsen og Åsenfjord. Vi har et mål om 20 turer/kasser.

Ønsker du å støtte turstigruppa sitt arbeid, med merking og vedlikehold av stier? Vippse oss gjærne til nr: 519763
Evt sette inn ønsket sum på konto nr: 44841463908

Tusen takk for bidrag!

Turstgruppa er veldig glad for at turene blir brukt!

Ønsker dere alle en god tur ☀️😃 alle turene ligger på aasguten.no eller ut.no

Med vennlig hilsen Marit Husby, Maiken Sandberg, Turid Langås, Hanne A Dahl og Ann Cathrin Fossum.