Banefordeling kunstgressbane – uke 14 – 15

Oppsett for fordeling av kunstgressbanen for de to neste ukene. Mange lag som ønsket seg torsdager mellom 18-20 så der har ikke alle fått sine ønsker innvilget, verken til tid eller banestørrelse.

Ser det er ledig på tirsdager og onsdager om noen ønsker å bytte.

Det er et foreløpig oppsett, etter hvert kommer den inn ukentlige kamper for J 9-10 og G9-10 som vil forskyve noe på treningen enkelte dager. I tillegg skal knøttelagene i 7 og evt. 6 års klassen inn i oversikten. Banedelene er som tidligere (se bilde)

Jeg regner med at det går seg til utover våren. Ønsker at de som har trening i forkant av en kamp avslutter treninga 10 min før kampene starter. Har anmerket dette på de det gjelder i uke 15.

 

Anton

 

Banefordeling uke 14-15