Treningstrapp og utarbeidelse av friluftsområde i Torhaugen

Som noen så i T-A i dag så har vi planer om å bygge treningstrapp oppi Torhaugen. Ann Cathrin Fossum og jeg har jobbet med planen siden i høst og valget ble tilslutt Torhaugen. Årsmøtet ga sin støtte til prosjektet og vi har fått ja fra kommunen til å bygge og ruste opp området. Dette er et prosjekt i regi I.L Aasguten. Ingeniør ved byggteknisk har nå vært med Ann Cathrin på befaring og vi har fått klarsignal på å begynne å felle trær. Området er veldig igjenngrodd. Planen er å lage en parkeringsplass ved Vasstårnet. Gruse opp hovedstien som går ned til grusbanen. Samt rydde ved de mange stiene som finnes på området. Oppgradere akebakken samt bygge treningstrapp ved siden av den. I akebakken er det en lyskaster og vi vil også anlegge en lyskaster på toppen av trappa.  Ved siden av treningstrappa skal vi lage et bålområdet. Trærne som blir felt skal kappes til ved og stables opp der. Blir det penger igjen vil vi gruse opp grusbanen. Vi ønsker å gjøre dette området attraktivt igjen for alle aldersgrupper. Barna kan leke i skogen mens foreldrene trener i trappa, eller hele familien trener sammen. Ta middagen ute ved bålområdet og sparke litt ball eller ake i akebakken. Vi håper at så mange som mulig støtter opp om prosjektet vårt, og møter opp til trivelige dugnader utover våren. Nærmere info vil komme.