Idrettshall…. hjelp!!!

Da er det en som skal ha Gråbygget ,og det fjernes etter Påske.

Innvendige vegger /delingsvegger ,skal han ikke ha , så om noen trenger litt reisverk og panel så er det fritt frem… Kanskje noen små har hytteplaner?

 

Gravearbeidet starter 10. APRIL . (Alt må bort før 9.April ser det ut til i dag.)

Nå kan du gi bud på  bygget, og du må selvfølgelig fjerne det selv. Ferdighus med liten garage lagerrom og kiosk.

Ta også kontakt om du evt. kan bruke noe av bygget eller materialene..

e-post<: [email protected]  eller tlf. 90662610