§ 17 Ekstraordinært årsmøte .

 

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte.

Onsdag 21. Mars kl. 2000  Klubbhuset 2. etg.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Sak fra Årsmøtet 28/2.  Valg Leder og nytt styre i fotball.

Leder IL Aasguten Kjell Olav Einarsve.