Årsmøte – Oppdatert sakliste og organisasjonsplan

Én av de innkomne sakene har blitt trukket, så saklista er oppdatert. Saken er for øvrig delvis tatt med videre siden noen av punktene er tatt med i forslaget til oppdatert organisasjonsplan.

Etter ønske på fjorårets årsmøte legger vi ut regnskapene for alle avdelingene sammen med saklista. Disse ligger etter saklista i vedlegget som er linket til under.

I tillegg ligger det et forslag til ny organisasjonsplan. Endringer er merket med rødt i dokumentet, og tekst som er strøket over foreslås fjernet.

Vel møtt til årsmøtet!

Årsmøte IL Aasguten Sakliste (oppdatert)

20180225_Organisasjonsplan