Timeplan 2018

Da er det ordet ny timeplan for timer opppe i 2. Etasje. Vi har satt opp flere timer i januar. Håper på mye folk og treningsglade!!
Nytt av året er fredagstrim. Det vil variere hva som er på timen og hvem som har den.(Irene Solberg el Ann Cathrin Fossum) Starte hælga med trening er godt.

Mandag og onsdag er det rulla time kl 14.30. Det vil variere hva som er på timen. Eks sirkeltrening, spinning, Step, Tabata, aerobic Osv. Ann Cathrin Fossum er trener.
Elever som fyller 13 år i 2018, kan bli medlem og trene oppe på timer eller sammen med en voksen/ foresatt.

Velkommen på time!! Meld deg på time på bookingsiden!