Idrettshall i Åsen.

IL Aasguten var i møte med kommunen i dag , fremdrift og planer ble lagt frem .

Byggestart Juni 2018.

Ferdig Idrettshall i ÅSEN 3. Desember 2018. 

Klubbhus og Treningssenter blir ikke berørt/flyttet.

Planbilde..