Web-adresseendring

Har du merket noe nytt i det siste?

Som den observante internettbruker kanskje har oppdaget så har vi nå endret web-adressen på hjemmesida fra www.aasguten.com til www.aasguten.no. I en overgangsperiode som varer til utpå våren 2018 kommer det til å fungere å bruke .com, men etter det vil alle adressene vi bruker være .no. Dette gjelder også e-postadressen som har @aasguten.com i dag (leder, kasserer, osv.).