Levanger Ski

Levanger Ski er et samarbeid mellom skiklubbene i Levanger, og arrangerer felles treninger for løpere i alderen 13 – 16 år (fødselsår 2002 -2005).

Kommende sesong vil Mari Guin og Anders Högberg være trenere. I tillegg vil det være behov for at foreldre og trenere kan bidra, da det kan bli en større gruppe enn tidligere og med ulikt nivå.

Det blir i starten trening en dag i uka, og det ble onsdager kl. 18.00. Treningssted vil variere mellom klubbene, og en plan vil bli satt opp ila 2-3 uker. Treningsplan legges ut her på hjemmesiden.

Det vil åpnes for at utøvere i alderen 10-12 år kan delta på noen treninger.

Første trening blir på Nesset 06.09. og da er det styrketrening. Andre trening blir også på Nesset 13.09. og da blir det rulleski.

Løpende oppdateringer mtp treningene vil dessverre kun legges ut på Facebook på siden Levanger Ski. Vi skal prøve å holde hjemmesiden oppdatert med info om treningene i tillegg, slik at alle har tilgang til info om disse treningene.

Vi ønsker at våre løpere i aktuelle aldersklasser skal delta på treningene i regi av Levanger Ski!