Infomøte for dugnadsfolk

Det blir informasjonsmøte for de som skal hjelpe til når St.Olavsloppet passerer Åsen og Fættenfjord. Møte blir på klubbhuset fredag 30. juni kl. 19.00. Utdeling av t-skjorter og informasjon. Kaffe […]

Idrettshall i Åsen

Da har Levanger kommune kjøpt tomta hvor Idrettshallen skal stå.  Prosjektstart først i September og Idrettshallen skal stå ferdig i 2019 i følge avisa Innherred Handball skal endelig få inn […]

Berget

Berget ligger bak klubbhuset til il Aasguten. Turen er ca 2 lang, rundtur. Det kan være bløtt noen steder. Turen er merket med blå pinner og merker i tre. Parkere ved […]