Ekstraordinært årsmøte

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i IL Aasguten.

Sted: Klubbhuset, 2. etasje
Tid: Onsdag 9. november kl. 2000

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle forslag og saker
    1. Foreta valg av ny leder

Vel møtt.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte