Informasjonsmøte om fotballsesongen 2017

Alle foreldre/foresatte/trenere og lagkontakter inviteres til informasjonsmøte om fotballsesongen 2017 den 2.nov.  

Klokka 1900 – 2100 på klubbhuset.

Har du saker du ønsker å ta opp på møte, må disse meldes inn skriftlig på forhånd til mailadressen: [email protected]

Det blir servert kaffe og kake.

 

Agenda

1: Anlegg

Her ønsker vi ris og ros fra brukere av kunstgressbanen. Hva kan bli bedre?

2: Kommunikasjon

Her ønsker vi tilbakemelding på hvordan dere opplever kommunikasjon via facebook og mailadressen til fotball. Hva kan bli bedre?

3: Lagene

Informasjon om lagkontakter og trenere for sesongen 2017

4: Dugnader 2017

5: Budsjettrammene for 2017

6: Mulig endring av arbeidsform i styret 2017

 

Styret