Gymsalen – fordeling av timer

Ønsker om timer er kommet inn fra alle avdelinger og disse er fordelt etter beste evne.

De yngste er prioritert tidligst på ettermiddag/kveld og de eldste til slutt. Enkelte dager er sprengt mens andre er det fortsatt ledig.

Enkelte vil også sikkert fortsette med utendørstreninger fremover.

Tar forbehold om endinger!

 

treningstider-gymsal-2016-17

 

Anton Bryhn