Turløyper i Åsen og Åsenfjord.

IL Aasguten har søkt og fått penger til å merke stier og sette opp turkasser rundt om i Åsen og Åsenfjord. Vi oppfordrer dere til å skrive navn i boka når dere går tur, dette gjelder hele året. Det er satt sammen en gruppe som jobber med å kartlegge turløyper i nærområde. Vi skal ta kontakt med aktuelle grunneiere etter hvert. Vi håper de er positive til at vi får merke turløyper.
Vi sater å på å få flere midler til å merke flere turløyper i hele bygda! Vet du av en tur, si i fra til oss:) Turid Langås : 452 29 108 eller Ann Cathrin Fossum : 91750876

Målet vårt er å bli bedre kjent i bygda vår, oppleve nye plasser og få folk i alle aldre ut på tur!! Det er lettere å gå på tur når stien /turene er merket. Etter hvert blir alle turløyper lagt ut på ut.no og mere informasjon kommer her.

Eva Skauge, Hanne Augdal Dahl, Randi Bjerkan, Marit Husby, Turid Langås og Ann Cathrin Fossum!

2667967_h2983c71b70a6af2da681_v1409663364_800x[1]