Invitasjon til Kombicup 2016 – Gimse IL

Kombi-cup 2016                

Turnering i håndball og fotball, 26-27. August  2016 i Melhushallen

Gimse idrettslags fotballavdeling i samarbeid med Sparebank1 inviterer klubber med tilslutning til Håndballforbundets region Midt-Norge og Trøndelag Fotballkrets til å delta med lag i Kombi-Cup 2016.

Gimse IL sin Kombi-Cup har som formål å fremme interesse og motivasjon hos barn og unge til å drive allsidig idrettsaktivitet. Cupen gjenspeiler dette formål ved å la kombinert aktivitet i fotball og håndball danne resultatet av kampen. Cupen ble første gang arrangert i 1995 og har siden vært en årlig suksess. Tidspunktet for cupen er lagt slik at den kan passe som en fin avslutning på ferietiden, og en morsom start på både håndball og fotballsesongen.

KLASSEINNDELING

Klasse A/B: Gutter/jenter født 2008 og senere

Klasse G/H: Gutter/jenter født 2005 og senere

Klasse C/D: Gutter/jenter født 2007 og senere

Klasse I/J: Gutter/jenter født 2004 og senere

Klasse E/F: Gutter/jenter født 2006 og senere

Klasse K/L: Gutter/jenter født 2003 og senere

Klasse M/N: Gutter/jenter født 2002 og senere

 

I alle klasser spilles 1. omgang fotball og 2. omgang håndball, og med kort pause mellom omgangene. STFKs cupreglement for fotball og NHFs kamp- og turneringsreglement for håndball gjelder så langt det ikke strider mot det spesielle reglementet for dette arrangement. Begge omganger spilles mot håndballmål. Ved spill i klasse A – H vil målene ha nedsenket tverrligger.

For hvert mål som scores tildeles målpoeng. Følgende regler gjelder:

Klasse A – F: 1 fotballmål = 1 målpoeng, 1 håndballmål = 1 målpoeng

Klasse G – N: 1 fotballmål = 2 målpoeng, 1 håndballmål = 1 målpoeng

 

 

Kombi-Cup 26-27. August 2016   Hjemmeside: www.gimseil.no   E-post: [email protected]

Antall spillere på banen i håndballomgangene er 5 utespillere + keeper i klassene A-H samt 6 utespillere + keeper i klassene I-N. I fotballomgangene er antall spillere: 4 utespillere + keeper (uansett årsklasse). Utespillere og keeper kan fritt bytte plasser, men keeper må til enhver tid være reglementert merket i forhold til utespillerne. Det kan maksimalt påmeldes 13 spillere for hvert lag. Arrangøren oppfordrer til at de spillerne som er med spiller begge omgangene.

 

SPILLESYSTEM

I klasse A – F spilles aktivitetsserie uten at det telles sammen poenger eller at videre spill skal være avhengig av resultatet av foregående kamper. I klassene G – N vil lagene bli inndelt i puljer for seriespill. Puljeoppsettet og spilleformen vil være avhengig av antall påmeldte lag. Etter innledende spill startes sluttspill eller det fordeles nye puljer på bakgrunn av innledende resultater. Hvert lag vil få spille minimum 3 kamper, men høyere antall vil bli tilstrebet. For klasse A – F vil det, hvis mulig, bli lagt til rette for at deltakende lag får alle sine kamper på samme dag. Vi tilstreber å gjennomføre kun 2 grupper av gangen da dette vil føre til at hvert lag vil kunne spille sine innledende kamper over en kortere tidsperiode.

PREMIERING

Klasse A – F Diplom og minnepremie til alle spillere og 2 ledere pr. lag

Klasse G – N Diplom og minnepremie til alle spillere og 2 ledere pr. lag.

Lagpokal til beste i hver klasse.

PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 10. August  Betalingsfrist: 15. August 2016

Påmeldingsavgift: kr. 1000,- pr. lag Kontonummer: 4230.09.06243                    (MERK: INNBETALING MED LAG OG KLASSE)

Påmelding skjer til [email protected]. Påmeldingsfristen er endelig, og påmeldingsavgiften refunderes ikke ved trekking av lag etter fristens utløp.

Påmelding er gjeldende når innbetaling er registrert på bankkonto.

Det tas forbehold om minst 4 påmeldte lag pr. klasse for å gjennomføre spill i klassen. Ved stor påmelding kan det bli begrenset opptak av lag i enkelte klasser. Lag med tidlig innbetalt påmeldingsavgift vil bli prioritert.

 

KONTAKT

For spørsmål, vennligst kontakt: Annette Grande Hansen Tlf. 909 36 948

 

Turneringsadresse er:

Gimse idrettslags Kombi-Cup 2016

Postboks 185 7223 Melhus

E-post: [email protected]

 

Informasjon og resultater finner du på turneringens hjemmeside: www.gimseil.no

Alle deltakende lag vil få tilsendt program på e-post før cupen. Her vil alle kamptider og andre opplysninger stå. Overnatting ordnes på egen hånd dersom dette er ønskelig.

Kombi-Cup 26-27. August 2016   Hjemmeside: www.gimseil.no   E-post: [email protected]

 

Vi ønsker alle deltakende lag, spillere, ledere, supportere og presse vel møtt til forhåpentligvis flotte idrettsdager i Melhushallen!

Opplev en morsom cup i allidrettens tegn.

 

 

 

Med vennlig hilsen, Gimse IL