Trenere og lagkontakter må ha politiattest. Slik ordner du det:

Vedlagt ligger en bekreftelse fra IL Aasguten på at du er trener/lagkontakt i klubben. Skriv ut og fyll inn de to øverste feltene med navn og fødselsnummer. Scann/ta bildet av dokumentet og gå inn på nettsiden:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Følg veiledningen der for å søke om politiattest. Du må legge ved nevnte dokument

Sign_dok

En politiattest inneholder sensitive opplysninger. De personer som håndterer politiattester i IL Aasguten har taushetsplikt. Det er hovedstyret i idrettslaget som har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Hos oss er dette Gaute Evenhus. Når du fra politiet får en politiattest uten merknad, skal denne fremvises til Gaute ved personlig fremmøte, eller du kan sende den til ham på e-post om du ønsker det. [email protected]