Trener og Lagkontaktmøte 2016

Vedlagt ligger presentasjon som ble gått igjennom på årets Trener og Lagledermøte.

Har du eventuelle spørsmål knyttet til presentasjonen. Ta da kontakt på: [email protected]

Viktig at dere som ikke deltok på møtet, leser igjennom vedlegget

Trener- og Lagkontaktmøte 2016