Årsmøtereferat

Nå ligger referatet fra årsmøtet 2015 under dokumenter.

Møtereferatet ser ut til å mangle signatur, men det er bare i versjonen som ligger på hjemmesida. Signert referat ligger i permen hos arbeidsutvalget.