Skiløypa

Det er ikke kjørt spor, men det er fine forhold i løypa likevel.