Coop Frosta – IL Aasguten

Ny 3 årig samarbeidsavtale mellom IL Aasguten og Coop Frosta.

Kort fortalt så gir Coop Frosta en betydelig sum til IL Aasguten .

IL Aasguten skal ta alle klubbklær fra Coop Frosta , og alt vi kjøper av varer til IL Aasguten skal handles i Coop Frosta sine butikker.

Klubbklær blir utstilt på Coop Extra Åsen , men kjøpes i butikken på Frosta , da de vil ha klær på lager.

Nye klubbklær fra 2016 er Hummel.