Utbedring av skiløype

Nå i høst har traseen som går fra skihytta langs Kortåstjønna, via beitfeltet, Slettvollan, Elstaddalen, demningen, Blanka, Rotbutjønna og til skihytta igjen, blitt utbedret.

Det har blitt brukt gravemaskin i store deler av traseen. Gravemaskinen ble brukt til å drenere og planere, slik at det ikke trengs så mye snø for å kjøre opp løyper, samt at løypene vil berge bedre ved nedbør i form av regn.

Det er pga. midler fra tusenårsstien og toalettanlegget på skihytta det har gjort seg mulig å utbedre turmulighetene på vinterstid.

Takker for grunneiernes velvilje.

Bildene er fra brua etter Slettvollan.

Flere bilder vil komme etter hvert.

IMG_2957

IMG_2956

IMG_2955