Facebookaksjon

Facebookaksjon for salg av andeler.

Som alle på Åsen nå har oppdaget har vi begynt å bygge kunstgressbane. Når vi mister grusbanen vil vi nå likevel ha et banetilbud tidlig på våren og til sent på høsten. En bane som alltid er tilgjengelig! Banen er budsjettert til å koste 6,5 millioner kroner. Mye av dette har vi allerede på plass, men vi er avhengig av at privatpersoner og næringslivet støtter opp om prosjektet, slik at vi etter at kunstgresset er lagt, sitter igjen med et lite lån som vi lett kan betjene. Som et ledd i dette starter vi nå en facebookaksjon! Medlemmer i prosjektgruppa for kunstgressbanen kjøper først sin andel  i kunstgressbanen på https://aasguten.superinvite.no/

Deretter utfordrer de andre til å gjøre det samme via facebook. De som blir utfordret kjøper forhåpentligvis sin andel og utfordrer nye igjen. Det kan også betales inn til konto og du kan være anonym om du ønsker det . Aksjonen starter i løpet av denne uka og vi håper og tror at nettopp DU bidrar når du får din utfordring på facebook.

En andel koster 500.- og kan betales til Konto 4484.13.43236 Husk navn .

På forhånd tusen takk for støtten!

Kjell Olav.11218758_10153174490613207_1049474730508903042_n