Oppdatering kunstgressbanebygging

Arbeidet med kunstgressbanen går sin gang og vi håper at alt blir ferdig til 1. oktober. Du kan bidra med støtte ved å kjøpe din bit av banen her.

Da er all masse kjørt ut fra banen. Fantastisk innsats av traktoreierne i Åsen/Åsenfjord som har stilt opp. Vi har fått flyttet enormt med masse ned til Stallmyra på dugnad.

Videre arbeide på Kunstgressanlegget blir:

 • Grave ut til fundament for lysmaster til flomlys
 • Graving for ny drenering til eksisterende kummer
 • Legging av fiberduk
 • Innkjøring av pukk
 • Graving og legging av rør for kabler til flomlys
 • Utjevning/retting av grov masse
 • Komprimering av grov masser
 • Jernbinding i Flomlys fundament/betong
 • Innkjøring av finmasser/topplag, avretting og komprimering
 • Stenging av E6 For montering av lysmaster 3.Sept kl. 22:00
 • Asfaltering rundt bane ca. 4. Sept
 • Skjæring av asfalt for rettkant til Kunstgress ca. 4. Sept
 • Montering av gjerde ca. 17-20. Sept
 • Legging av Kunstgress 7. Sept. Her kan det bli behov for litt dugnadshjelp så ta kontakt hvis du har mulighet noen timer mellom 7. Sept til ca.15. Sept.

4-6. september skal vi opp med nytt gjerde rundt nybanen og vi skal opp med ballfangernett, så da blir det dugnad!

Duun Industrier jobber med gjerdet og stolper som skal opp i rundt banen så dette blir kortreist og av beste kvalitet.

Kunstgress skal leveres 7. september.

Under ligger en video Per Birger Mossing har lagt ut på Youtube fra arbeidet.