Åsenkarusellen – Løp 3 – Haugatjønna 2. juli.

Førstkommende torsdag 2. juli blir det familiekveld med natursti ved Haugetjønna

Påmelding fra 17:15-17:45. Starter fortløpende når vi får fyllt opp «lag» (mikser aldresgruppene). Naturstien er en rundt Haugatjønna med innlagte poster/øvelser

Styret serverer pølser og saft til deltagere på naturstien.

Kr. 200,- for hele karusellen (50% for søsken), eller kr 50,- pr løp.
Husk penger til bomveg.

VEL MØTT!