St.Olavslopp fest – utsatt

St.olavsloppfesten for dugnadsfolk og løpere blir utsatt.
Styret kommer tilbake med ny dato når dette er klart.

IL Aasguten Friidrett.