Lys på møterom 2. etg klubbhuset

Da er det montert nye lysarmaturer i 2. etg. møterom. Det ble et mye bedre lys som kan dimmes hvis man ønsker litt “skumring”.

Stor innsats fra brødrene Tore og Ingvar Reinås!!