Ekstraordinært Årsmøte.

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i IL Aasguten.
Klubbhuset 2. etg. Mandag 4. Mai kl. 2000.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Valg av møteleder , referent og to personer til å underskrive møteprotokoll.
4. Skiavd. Årsmelding
5. Håndball Årsmelding .
6. Valg
7. Friidrett endring i Organisasjonsform.
8. Kunstgressbane , Finansiering /lån / oppstart.

For styret
Leder
Kjell Olav Einarsve