Kunstgress og Hall i Åsen.

Da har vel mange sett at det bores litt på Gressbanen , dette er geologiske undersøkelser for å sikre stabil grunn til Kunstgressbane.
Det er samtidig tatt undersøkelser på den planlagte Idrettshall tomta. Nå går det raskt , vi har snart Kunstgresset på plass og Hallen kommer ikke lenge etter . (Tegninger under er ett forslag , men vi håper det kun blir små justeringer.)
Styret i IL Aasguten har vedtatt ønsket plassering av Hall , og vi håper på bred støtte fra alle våre 750 medlemmer. Viktig å få halltomt på plass så raskt som mulig slik at Hall og bane kan bygges sammen , alternativt så må kanskje Kuntgressbane og hall finne ny tomt for å få bygges sammen. Og da går åra fort.Åsen SentrumILAasguten_DigipostFlyer