Trimbok på Stokkvola

Styret for treningssenter/trim har bestemt at vi følger kalenderåret som trim år. Dvs vi starter opp med ny bok 1.1.2015.

Grunnen er at alle andre avdelinger nå har årsslutt pr 31.12.