Endringer i avdelingene.

Da har styret vedtatt noen endringer frem til Årsmøtet 2014

Treningssenteret blir egen avdeling . Trimavdelingen legges ned som egen avdeling og Trim legges nå under Treningssenteret.

Vi oppretter en ny avdeling i Idrettslaget , Stokkvola Tusenårssti .