Maling av Klubbhuset.

Da er vi i gang med maling av Klubbhuset.  Vi håper at flere av våre medlemmer kan sette av en formiddag eller kveld slik at huset vårt blir i bra stand også utvendig.

Ansvaret er fordelt slik:

Friidrett – Treningssenteret , fremsiden (Sørveggen.)

Fotball , baksiden (Nordveggen.)

Trim ,Håndball og Arb.utvalget , (Vest+Østveggen og materialbod.)

(For mere detaljer se: Friidrett/Treningssenteret.)

 

Kjell O.