Volstien fra bygda og opp til Stokkvola.

Nå har den opprinnelige Volstien fått fast dekke fra Brannan og fram til bekken Vullu. Her er det også bygget ny bru over bekken, da den gamle forsvant med vatnet nedover. Vi i trim oppfordrer nå folk til å prøve seg på en tur opp “bratta”. Det er bra å få opp både pust og hjertefrekvens – det renser kroppen!!

Det er plass for parkering av bil like øst for Brannan.

God tur!