Tur til Stokkvola for ÅK +

ÅK + har siste kveld før sommeren.
Vi møtes ved Haugatjønna torsdag 19.juni kl 17:45.
Kl 18:00 legger vi i vei mot Stokkvola.
De som ønsker å ha med kveldsmat og spise ved gapahuken kan gjerne gjør det.
Ta uansett med drikk og klær etter forholdene.

VEL MØTT!

– Styret.