St olavsloppet!

Hei! Da nærmer loppet seg, på onsdag er det start i Trondheim!! Mange åsbygg stiller opp og løper for il aasguten. Vedlagt ligger et notat med oversikt over cirkatider, møt […]

Vinnere av uttrekkspremier på Stokkvola

Følgende ble trukket ut blant trimerne til Stokkvola med et gavekort fra Intersport: Mats Otterstad Aasbjørg Stig Pedersen Hermann Brenne Per Birger Mossing Vidar Vik Allan Svendsen Det kan opplyses […]

Volstien fra bygda og opp til Stokkvola.

Nå har den opprinnelige Volstien fått fast dekke fra Brannan og fram til bekken Vullu. Her er det også bygget ny bru over bekken, da den gamle forsvant med vatnet nedover. […]

Lopp-møte!

Mandag 23.06 kl. 19.00 blir det lopp-møte opp på klubbhuset, gamle delen. Det blir utdeling av startnummer og skjorter. Husk kr 50 for skjorte og kr 50 i deltakeravgift for […]