Møssingdalen.

For oss med dårlig hukommelse ,så finnes det heldigvis bevis på hvordan det var ved Skihytta før utvidelser av stadion Høsten 2013